EN
产品概述
消色差透镜
 

消色差透镜一般由两种不同折射率的透镜组成,通过该透镜光线的球差、慧差和色差等近轴像差都能得到较好的校正,一般分为正胶合, 负胶合透镜及双分离透镜,大多数都需要定制。欢迎来电垂询。

正胶合消色差透镜(Positive Achromatic Lens)


命名规则:OLPA直径-焦距

OLPA系列,正胶合消色差透镜
型号 名称 直径ømm) 焦距f (mm) 厚度1 TC1(mm) 厚度2 TC2(mm) 背焦fb(mm)
OLPA25.4-050 正胶合消色差透镜 25.4 50 7.8 2 44.5
OLPA25.4-100 正胶合消色差透镜 25.4 100 4.5 2 97

负胶合消色差透镜(Negative Achromatic Lens)

命名规则:OLNA直径-焦距
 
OLNA系列,负胶合消色差透镜
型号 名称 直径ømm) 焦距f (mm) 厚度1 TC1(mm) 厚度2 TC2(mm) 背焦fb(mm)
OLNA25.4-050 负胶合消色差透镜 25.4 -50 3 4.2 -53.3
XML 地图